Deniz şartları çoğu zaman düzensiz olmak üzere üç eksenli salınımlar yaratır. Bu salınımlar, açık deniz ve okyanus koşullarında oldukça büyüktür. Bu proje kapsamında denizdeki salınımların sönümlendirilip insan ve yük transferinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.