Bir su üstü savaş platformunun beka kabiliyeti, tanımlanmış bir silah tehdidine karşı dayanımı ve asgari olarak geminin temel emniyetini ve işlerliğini sürdürme yeteneğinin derecesi olarak tanımlanmakta olup geminin vurulabilirlik, yaralanabilirlik ve toparlanma özelliklerinin bileşiminden oluşmaktadır.

Bu proje kapsamında, dizayn aşamasında gemi genel yerleşimi üzerinden yaralanma hesapları gerçekleştirilerek gemi beka kabiyetinin arttırılması hedeflenmiştir.