Denizcilik analizleri ile yüzer veya sabitlenmiş açık deniz yapıları, üretim ve boşaltım sistemleri (FPSO), yarı batık platformlar, yenilenebilir enerji sistemleri ve dalga kıran dizaynlarında; dalga, rüzgâr ve akıntının yapıya olan hidrodinamik etkileri ve bu etkilerden dolayı yapının vereceği tepkiler hesaplanmaktadır.

Ansys AQWA yazılımı ile gerçekleştirilen hesaplamalarda lineer teori kullanılarak frekans uzayında çözümler yapılmaktadır. Bu çözümler sonucunda, düzenli dalgalar içerisindeki yapı hareketleri (RAO eğrileri), ıslak yüzey üzerinde hesaplanan hidrodinamik basınçlar ve dalga yükü altında yapı üzerinde oluşan kesme kuvveti / eğilme momenti değerleri elde edilebilmektedir.

Ayırıca lineer veya non-lineer çevresel yükler altında, zaman uzayında çözümler yapılabilmektedir. Bu analizler ile;

  • Düzenli, düzensiz veya zaman bağlı dalga kuvvetleri ve dalga spektrumları,

  • Düzenli veya profile dayalı akıntı ve rüzgâr yükleri,

  • Demirleme sistemleriyle bir veya birden çok yapının hareketleri,

  • Bağlantı elemanları üzerinde oluşan yükler hesaplanabilir.