Liman ve mendirekler başta olmak üzere her türlü kıyı yapısının tasarımı, modelleme ve raporlama çalışması yapılabilmektedir.

Ereğli Balıkçı Barınağı Sıvılaşma Analizi

Ana Dalgakıran için Koruyucu Tabaka Yerleşim Modellemesi, Haifa Limanı, İsrail

Deniz Kazısından Çıkan Malzeme Suyunun Filtrelenmesi, Yarımca Konteyner Limanı, Kocaeli