Liman içerisinde akıntı, squat veya bank etkisi ile oluşan malzeme taşınımları incelenebilmekte, kıyı morfolojisinde hidrodinamik etkilerle meydana gelen değişim modellenebilmektedir.

Nehir Akıntısı Nedeniyle Liman İçi Katı Malzeme Transferi Ölçüm ve Analizleri, Haifa Limanı, İsrail

 

Kıyı alanlarının yönetilmesi, erozyon koruması, liman içi ve girişlerindeki birikimlerin incelenmesi gibi analiz ve modelleme çalışmaları yapılmaktadır.