Farklı malzeme özelliklerine sahip platformların, çevresel ve operasyonel şartlar altında oluşan yapısal davranışlarını gerçek zamanlı olarak gösteren bir izleme ve uyarı sistemidir.

Sistem, gövde üzerinde oluşan hareketler veya gerilmeler için tanımlanan limit değerlere yaklaşıldığı zaman uyarı/alarm verir, bu sayede olası riskler değerlendirilip uygun önlem almamızı sağlamaktadır.

Operatör, yardımcı ekipman veya çevresel şartların ani değişimi kaynaklı gövde hasar riski ortadan kaldırılır.

Sistem farklı ekran tanımlamaları ile olağan dışı durumları ve alarm seviyelerini vurgular. Yapı üzerinde oluşan gerilme ve deformasyon kayıtlarını tutar, yorulma birikimi hesaplanır ve yapının ekonomik ömrünün uzaması sağlanır.

Sistemin kullanılması ile potansiyel tehlikelerin önlenmesine katkı sağlanır, tamir maliyetlerin düşmesi ve sigorta giderlerinin azalması gibi konularda müşteriler için kalite güvencesi verir.