Ürünümüz sökülüp-takılabilen modüler özellikte konteyner taşımacılık kurallarını sağlayan çok amaçlı bir deniz ekipmanıdır.

Her modül kendi içerisinde bir yüzen araç olma kriterini sağlamaktadır.

Modüller farklı birleşim kombinasyonları ile farklı ebatlarda , farklı işlev ve biçimlerde kullanılabilecektir. Her modül yüksek taşıma kapasitesine sahip özgün kilit sistemleri sayesinde birbirlerine kolaylıkla bağlanmakta ve bağlandıktan sonra rijit bir sistemi oluşturmaktadır.

Modül yapılar karadan veya denizden konteyner vasfında taşınabilir olacak ve bu özelliği sayesinde mobilizasyon kolaylığı sağlayacaktır. Bu durum da müşteri maliyetlerini azaltacaktır.