Özellikle kıyı yapılarının tasarımında temel kaynak olan rüzgâr ve dalga ikliminin belirlenebilmesi için gerekli etüt ve analizler yapılmakta, çalışmalar raporlanmaktadır. Bu çalışmalarla bağlantılı olarak güçlendirme, koruma önlemleri veya yapısal çözümler sunulabilmektedir.

Ana Dalgakıran Geçici Koruma Modelleme Çalışmaları, Haifa Limanı, İsrail