SAVUNMA

SAVUNMA

ADVENS, ileri mühendislik ve tasarım kabiliyetleri ile diğer milli firmalarımız ile birlikte Teknopark İstanbul’da, Savunma Sanayii kümelenmesinin bir parçası konumundadır.

Savunma Sanayii temelli deniz, kara, hava araçları ve bunlara ait alt sistemler için yapısal tasarım, 3B modelleme, optimizasyon, simülasyon ve ileri mühendislik analiz çalışmaları yürütülmektedir.

Sistem performansının en üstte tutulabilmesi ve kabul testlerinin başarı ile geçilmesi için askeri ve uluslararası standartlara uygun mühendislik çalışmaları icra edilmektedir.

Radar-elektronik, silah-savunma, donatım, makine ve sevk sistemlerinin platformlara yapısal entegrasyon analizleri ve patlama-şok simülasyonları gerçekleştirilmektedir.