Yapıların tanımlı çevresel ve operasyonel koşulları altında doğal frekans tespiti yapılarak incelenen bölgelerin veya tüm sistemin tahrik kaynaklarına göre rezonans kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

Rezonans ihtimali olan durumlarda titreşim seviye tespit analizleri gerçekleştirilmektedir. Bu sayede yapı veya sistem üzerindeki titreşim düzeyinin, ISO 6954-2000 vb. standartlara göre kabul edilebilir limitler dahilinde olması için gerekli tasarım iyileştirmeleri gerçekleştirilebilmektedir.

Özellikle Savunma Sanayii ekipmanları için MIL-STD-167, MIL-STD-810 vb. standartlara uygun rastsal titreşim dayanım analizleri gerçekleştirilmektedir. Ekipman, belli frekans aralıklarında titreşim yüklerine maruz bırakılmaktadır ve yapısal bütünlüğünün korunması için tasarım önerileri sunulmaktadır.