Akustik analizlerde İstatistiksel Enerji (SE) ve Sonlu Elemanlar (FE) methodları kullanılmaktadır.

İncelenecek platformun 3B yapısal modeli oluşturulduktan sonra gürültü kaynakları ve izolasyon malzemeleri tanımlanarak havaya yayılan gürültü ve yapısal gürültü değerleri hesaplanmaktadır.

                

 

Askeri gemiler için sevk sistemleri kaynaklı akustik iz hesaplanmaktadır.