Yapısal analizler kapsamında askeri ve sivil sanayi alanlarında tasarımı yapılan sistemlerin tanımlı yükler altındaki davranışlarının tespiti yapılmaktadır. Yapılan analizlerde sistemin uyması gereken askeri veya sivil regülasyonlar dikkate alınarak kontroller gerçekleştirilmektedir. Kontroller sonucunda yapıda meydana gelen gerilme dağılımları, burkulma, yorulma, rijitlik (stiffness) vb. çıktılar sunulmaktadır.

Dayanım analizleri ağırlıklı olarak çelik ve alüminyum gibi metal türevi malzemeler ile yapılmakla beraber kompozit, kauçuk, köpük gibi özel malzemelerin seçimi ve iyileştirme çalışmaları ile birlikte tasarım girdileri-önerileri yapılmakta, müşterilerimize yol gösterilmektedir.

 

IACS Common Structural Rules (CSR) Kargo Bölgesi Yapısal Dayanım Analizleri

 

         

Duba Üstü Kreyn Entegrasyonu Yapısal Dayanım Analizleri

      

A-Frame Taşıma ve Kaldırma Kapasite Hesabı ve Yapısal Dayanım Analizleri